Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego?

trycznych (fotogramów). Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej wykorzystanie jako źródła podczas tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległo

Dodane: 29-02-2020 05:33
Budowa potrzebuje geodety. Dlaczego? geodeta Legnica

Fotogrametria w geodezji

Fotogrametria ? dziedzina nauki i techniki zajmująca się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (fotogramów).

Praktycznym zastosowaniem fotogrametrii jest jej wykorzystanie jako źródła podczas tworzenia map. W geodezji służy jako pomoc przy pomiarach dużych obszarów i odległo

© 2019 http://tyco.com.pl/